Badanie USG, kiedy jest wskazane?

Badania USG oraz diagnostyka obrazowa pozwalają dziś wykonać bardzo dokładne badanie. Obecnie, pracownie ultrasonograficzne wyposażone są w najlepszej jakości sprzęt. Aparaty do ultrasonografii są obsługiwane przez lekarzy mających długie doświadczenie. Pacjentki, najczęściej mają możliwość obserwowania przebiegu badania prze monitor, który znajduje się w gabinecie. Kiedy konieczne jest przeprowadzenie badania USG?

Kiedy wykonać USG?

Wykonywanie badania USG powinno odbywać się przede wszystkim w ciąży. Jak tłumaczą specjaliści z centrum medycznego Na Grobli we Wrocławiu każda kobieta powinna przeprowadzić jednorazowe badanie w każdym trymestrze. Badania takie są zalecane w konkretnych odstępach czasu. Powinno ono być przeprowadzone w 11 – 14 tygodniu ciąży, 20 tygodniu oraz 30 tygodniu ciąży.

Oprócz tego, badania ultrasonograficzne powinny być wykonywane również wtedy, gdy pacjentka ma wskazania kliniczne. Badanie USG odbywa się również wtedy, gdy trzeba określić aktywność serca płodu czy jego położenia. Badanie jest konieczne, gdy należy określić pozom płynu owodniowego.

Inne badania dodatkowe, przeprowadza się po to, by ocenić ponownie masę dziecka, jeśli podejrzewa się opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego. USG jest konieczne jako badanie jednorazowe, gdy należy ocenić ponownie jakiekolwiek nieprawidłowości. Często wykonuje się badanie USG jeśli konieczne jest dokonanie oceny stanu płodu w przypadku krwawienia matki.

Prenatalne badanie USG i jego rola

Badania prenatalne USG pozwalają na dokładne zbadanie stanu wszystkich organów wewnętrznych u płodu oraz jego części ciała. Dodatkowo, badania prenatalne umożliwiają określenie prawdopodobieństwa, czy u płodu rozwija się wada wrodzona. Podczas badania, możliwe jest również dokonanie oceny przegrody nosowej dziecka. Jest to szczególnie ważne – zwłaszcza przy wykrywaniu chorób (takich jak zespół Downa, Turnera, Edwardsa czy Patau).

Badanie USG prenatalne pozwala również ocenić stan macicy, rozmiary kości szczęki, przepływ krwi w żyłach, akcję serca oraz ruchy płodu. Dodatkowo, USG pozwala określić stan kosmówki i jej umiejscowienie. Dzięki badaniu, lekarz będzie w stanie określić odległość główkowo – siedzeniową i dwuciemieniową. Poza chorobami jakie można wykryć dzięki dokładnemu badaniu USG, lekarze są w stanie określić, czy dziecku grozi wada cewy nerwowej, rozszczepienie podniebienia, wargi i kręgosłupa.

Badania specjalistyczne USG

Jakiekolwiek nieprawidłowości, jakie są wykrywane podczas ciąży, wymagają dokonania ponownej oceny poprzez dodatkowe badania USG. W takich przypadkach przeprowadza się badania specjalistyczne. Pozwalają one na bardzo dokładną analizę fizjologii płodu oraz jego budowy anatomicznej. W skład specjalistycznych badań USG wchodzą między innymi: badanie dopplerowskie, badanie echokardiograficzne płodu i ocena biofizycznego profilu płodu.

Badanie ultrasonografem

Inne badania USG

Badanie USG wykonuje się nie tylko w przypadku kobiet w ciąży. Ultrasonografia to typ badania, który stanowi podstawę każdej wizyty w gabinecie ginekologicznym. USG pozwala określić stan naszej jamy brzusznej i wykluczyć/ potwierdzić choroby i schorzenia. Ogólne badanie USG, badania Dopplerowskie, ortopedyczne czy USG brzucha dziecka, to rodzaje badań, które można wykonać w klinice Na Grobli we Wrocławiu.

Pacjenci w różnym wieku mogą liczyć na profesjonalne przeprowadzenie badań USG oraz indywidualne podejście. Badanie USG obejmuje nadnercza, trzustkę, drogi żółciowe, wątrobę i pęcherzyk żółciowy. Dodatkowo, pacjenci mogą liczyć na przebadanie nerek, macicy, jajników u kobiet, prostaty u mężczyzn, naczyń jamy brzusznej oraz pęcherza moczowego. W klinice Na Grobli przeprowadzane jest dokładne badanie USG brzucha dziecka. To pozwala na wczesne rozpoznanie wielu chorób.