Jak pomóc osobie uzależnionej?

Osoba uzależniona doświadcza zaburzeń zdrowia fizycznego i psychicznego. Odczuwa przy tym okresowy lub stały przymus zażywania substancji psychoaktywnej bądź wykonywania określonej czynności i nie jest w stanie kontrolować swojego zachowania. W jaki sposób bliscy osoby uzależnionej mogą jej pomóc?

Jak postępować z osobą, która zmaga się z uzależnieniem?

U podstaw pomocy dla osoby zmagającej się z nałogiem leży szczera, otwarta rozmowa. Dzięki niej możliwe jest zbudowanie pomiędzy uzależnionym a bliskimi mu osobami zaufania niezbędnego w dalszej walce z nałogiem. Osoba uzależniona, która czuje się akceptowana i wspierana przez najbliższe otoczenie, ma większą szansę na skuteczne wyleczenie.

Czego nie robić?

Bliscy zmagającej się z nałogiem osoby powinni zapoznać się z mechanizmami rządzącymi uzależnieniem, by lepiej zrozumieć sytuację, w jakiej się znajdują, oraz przebieg terapii odwykowej. Równocześnie powinni powstrzymać się oni od wydawania sądów i udzielania rad, które, choć wynikające z troski, mogą okazać się szkodliwe i mieć odwrotny od zamierzonego skutek. Bliscy powinni starać się zapewnić osobę uzależnioną o tym, że jest wciąż kochana pomimo swojej choroby, zostawiając przy tym kwestię leczenia nałogu specjalistom w tej dziedzinie. Rodzina i przyjaciele zmagającej się z nałogiem osoby pod żadnym pozorem nie mogą jednak godzić się na agresję i jakiekolwiek przejawy przemocy fizycznej i psychicznej. Muszą oni zachować własne granice, by nie stać się ofiarą bądź emocjonalnym zakładnikiem uzależnionego.

Czego nie mówić?

Rozmowa ze zmagającą się z nałogiem osobą powinna przede wszystkim przebiegać spokojnie. Bliscy muszą starać się przekonać uzależnionego do podjęcia terapii. Równocześnie powinni jednak powstrzymać się przed rzucaniem oskarżeń oraz pretensji, służących wpędzeniu osoby zmagającej się z nałogiem w poczucie winy. Rozmowa ma na celu znalezienie sposobu rozwiązania problemu, nie jest więc miejscem na ostracyzm i dążenie do konfrontacji.

W jaki sposób okazać wsparcie osobie zmagającej się z uzależnieniem?

Okazanie wsparcia osobie zmagającej się z uzależnieniem powinno sprowadzać się do zapewnienia chorego o akceptacji jego stanu psychofizycznego i gotowości do trwania przy chorym w trakcie leczenia. Umożliwia to zburzenie muru, jaki osoba uzależniona zbudowała wokół siebie na skutek ataków słownych i wykluczenia ze strony społeczeństwa. Wsparcie bliskich pozwala choremu porzucić narrację „wszyscy przeciwko mnie”, stanowiącej motor napędowy nałogu. Rodzina i przyjaciele osoby uzależnionej muszą pamiętać, iż ich rola nie sprowadza się wyłącznie do przekonania chorego do podjęcia terapii. Wsparcie z ich strony powinno towarzyszyć uzależnionemu przez cały okres trwania leczenia odwykowego, dając wyższe szanse na jego sukces.

Pomoc w walce z uzależnieniem

Choć rozmowa ze zmagającą się z nałogiem osobą jest niewątpliwie bardzo istotna, w wielu wypadkach może okazać się niewystarczająca. Udzielenie pomocy osobie uzależnionej w sytuacji, gdy nie dostrzega ona swojego problemu, jest trudne i wymaga podjęcia odpowiednich kroków. Najlepszym sposobem na wskazanie choremu konieczności podjęcia terapii jest ukazanie mu konsekwencji nałogu. Osoba uzależniona powinna samodzielnie skonfrontować się ze skutkami podejmowanych przez siebie pod wpływem nałogu działań. Tylko w ten sposób będzie w stanie dostrzec szkody, jakie uzależnienie wyrządza w jej codziennym życiu. Bliscy powinni więc powstrzymać się przed odruchem ukrywania problemu i usuwania szkód, pozwalając uzależnionemu samodzielnie sprzątać spowodowane przez siebie zabrudzenia lub spóźnić się do pracy.

Pomoc w znalezieniu odpowiedniego ośrodka leczenia uzależnień

Najbardziej skutecznym sposobem na leczenie uzależnienia jest terapia w specjalistycznym ośrodku. Bliscy uzależnionej osoby powinni dołożyć wszelkich starań, by poddała się ona intensywnemu leczeniu odwykowemu w kontrolowanych warunkach. Terapia w ośrodku pozwala skupić się na celu, jest przy tym bezpieczna i znacznie bardziej skuteczna niż próby samodzielnego zerwania z nałogiem. Placówką tego typu jest Ośrodek Leczenia Uzależnień FreeDom, gdzie osoba uzależniona zostaje objęta profesjonalną opieką medyczną. Nad jej stanem zdrowia cały czas czuwa zespół wykwalifikowanych lekarzy, psychiatrów i terapeutów, którzy w razie konieczności aplikują kurację z użyciem odpowiednich środków farmakologicznych. Dzięki pobytowi w ośrodku leczenia uzależnień, zmagająca się z nałogiem osoba może odzyskać zdrowie i powrócić do normalnego życia.