Jak starać się o przyznanie adwokata rodzinnego z urzędu?

Bezpłatna pomoc prawnika, bądź radcy prawnego zostanie przyznana w momencie kiedy sąd uzna, że taka pomoc jest niezbędna. O takiego adwokata może się ubiegać każda osoba, która udowodni że nie jest w stanie ponieść samodzielnych kosztów z tytułu wynagrodzenia na rzecz profesjonalnego przedstawiciela kancelarii adwokackiej. Więc jeżeli potrzebujemy takich usług, a nas na nie stać, możemy zwrócić się z wnioskiem do sądu o przyznanie nam adwokata lub radcę prawnego z urzędu.

Kolejna kwestia to sytuacja, kiedy zostaliśmy zwolnieni w całości lub w części przez sąd od kosztów sądowych, wtedy oczywiście nie musimy dodatkowo o nic się ubiegać, taka pomoc zostanie nam z pewnością przyznana. Jednak drzwi się nie zamykają w momencie niezwolnienia nas przez sąd od konieczności poniesienia kosztów procesowych.  Również w tym drugim wypadku możemy się ubiegać o przyznanie profesjonalnego pełnomocnika z urzędu, musimy jednak wtedy wykazać, że nie jesteśmy wstanie ponieść kosztów związanych z wynajęciem adwokata bez uszczerbku na zdrowiu i utrzymaniu dla nas i naszej rodziny.

Złóż odpowiedni wniosek

W celu uzyskania takiej pomocy prawnej, należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu, w którym toczy się nasza rozprawa. W dokumentach powinno zawierać się oświadczenie o naszym stanie majątkowym, oraz o stanie naszej rodziny w tym należy uwzględnić dochody, wydatki i źródła utrzymania. Istnieje gotowy formularz takiego oświadczenia, który możemy uzyskać w sądzie.

adwokat-z-urzedu

Jeżeli nasze miejsce zamieszkania znajduje się gdzie indziej niż siedziba sądu, to możemy złożyć taki wniosek do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. W takim wypadku wniosek zostanie przekazany do właściwego sadu. Kolejna możliwość to ustne złożenie takiego wniosku do protokołu sadowego. Sąd może zażądać od wnioskodawcy przyrzeczenia, w którym osoba zapewni, że złożone oświadczenie jest zgodne z prawdą. W przypadku kiedy sąd uzna, że wnioskodawca dopuścił się kłamstwa, może wytoczyć mu z tego powodu proces.

W takim wniosku można wskazać na pomocnika, z którego usług chciałoby się skorzystać. W porozumieniu z wyznaczonym prawnikiem i zgodnie z możliwościami sadu, zostanie wyznaczony odpowiedni adwokat rodzinny.

Kiedy sąd może odrzucić wnioski?

Jednak nie zawsze udział profesjonalisty jest konieczny, sąd może uznać że dana sytuacja tego nie wymaga i nasz wniosek zostanie odrzucony. W takiej sytuacji sad bierze pod uwagę stopień skomplikowania konkretnej sprawy, jak i wszystkie możliwości wnioskodawcy. Kiedy sad oddali wniosek strona nie może ponownie ubiegać się o pozytywne rozpatrzenie wniosku, powołując się na te same argumenty jakie wcześnie przedstawiła we wniosku. Jednak mimo wszystko warto zawsze próbować, cała procedura nie jest skomplikowana, a może nam ułatwić cały proces jak i nas portfel.