Metoda Dobrego Startu – rozwój dziecka poprzez zabawę

Metoda Dobrego Startu stosowana jest w przypadku konieczności usprawnienie motoryki i psychiki u dziecka. Skupia się ona przede wszystkim na wzmocnieniu oraz usprawnieniu funkcjonowania zmysłu wzroku, słuchu, dotyku oraz ich wzajemnej integracji.  Została ona opracowana na bazie francuskiej metody Bon Départ. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest wsparcie rozwoju malucha gdy zostaną zaobserwowane zaburzenia emocjonalne, które mogą przekładać się na trudności w  nauce, gorszą adaptację czy problemy z wyrażaniem emocji.

Co warto wiedzieć o Metodzie Dobrego Startu? Kiedy powinna być ona wykorzystana?

 

Metoda Dobrego Startu – kiedy się ją wykorzystuje?

Metoda Dobrego Startu jest najczęściej wykorzystywana w przypadku zaobserwowaniu u dzieci zaburzeń motoryczni-percepcyjnych. Zaliczają się do nich zaburzenia słuchowe, wzrokowe, orientacji w przestrzeni, motoryczne. Ich występowanie może skutecznie utrudniać dziecku rozwój, a także spowodować że nauka czytania, pisania będzie znacznie bardziej uciążliwa. Pierwsze niepowodzenia w szkole mogą skutecznie obniżyć motywację dziecka powodując niepotrzebną frustrację, dlatego warto zastosować metodę dobrego startu u każdego malucha, u którego zaobserwowano nawet najłagodniejsze zaburzenia. Zabawy i ćwiczenia stosowane podczas prowadzenia Metody Dobrego Startu mogą również stanowić wspaniałą zabawę dla malucha, dzięki której nie tylko będzie mógł się lepiej rozwijać, ale zyska również możliwość poznania nowych dzieci i nauki współpracy. Jest to doskonały przykład jak skutecznie coś pożytecznego może być połączone z przyjemnością.

 

Jakie korzyści przynosi Metoda Dobrego Startu

metoda dobrego startuMetoda Dobrego Startu ułatwia podjęcie przez dzieci pierwszych kroków w szkole i przygotowuje je do większej koncentracji na pierwszych etapach edukacji. Dzięki zastosowaniu owej metody z łatwością możliwe jest całkowite wyeliminowanie zaburzeń percepcji wzrokowej, słuchowej, zaburzeń motoryki czy orientacji w przestrzeni. Jej zastosowanie pozytywnie odbija się na efektywnej nauce, wspomaga rozwój dziecka, buduje jego motywację i kreatywność. Dzięki niej maluchy zmagające się z dysgrafią, dysortografią czy dysleksją mogą wyrównać pojawiające się dysharmonie. Co więcej Metoda Dobrego Startu wykorzystywana jest przy pracy z dziećmi leworęcznymi, co ułatwia im usprawnienie zdolności manualnych i wypracowanie dobrych nawyków. Zastosowanie znajduje ona także w przypadku dzieci z autyzmem oraz zdiagnozowanym opóźnieniem.

 

Metoda Dobrego Startu – jak wyglądają zajęcia?

Zajęcia prowadzone zgodnie z Metodą Dobrego Startu dzielone są na trzy etapy. Pierwsze zajęcia skupiają się na ćwiczeniach orientacyjno-porządkowych. Bardzo często polegają one na nauce piosenek, rozwijaniu kompetencji językowych, a także różnorodne ćwiczenia fizyczne w połączeniu z muzyką. Kolejnym etapem są już zajęcia właściwe, wśród których można wyróżnić ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe, ruchowo-słuchowo- wzrokowe. Ćwiczenia ruchowe zaczynają się od prostych zabaw ogólnych(motoryka duża), a kończą na najbardziej precyzyjnych czynnościach (motoryka mała). Ćwiczenia ruchowo-słuchowe angażują zmysł kinestetyczny oraz słuchowy poprzez np. wykorzystanie zabawy w rytm muzyki. Ostatni rodzaj czyli zabawy ruchowo-słuchowo-wzrokowe aktywizują dziecko w jeszcze większym stopniu, wówczas uczy się ono polisensorycznie czyli wielozmysłowo.  Istotnym elementem składowym są również zajęcia relaksacyjne, które skupiają się na odprężeniu dziecka i jego całkowitej relaksacji. Warto zauważyć, że zajęcia stosowane przy Metodzie Dobrego Startu są dla każdego dziecka ciekawe i inspirujące. Dzięki nim maluch może aktywnie spędzić czas, bawiąc się i jednocześnie rozwijając. Jest to duża zaleta tej metody  wspomagania rozwoju. Gdyby zastosowane zostały nieciekawe, nudne zabawy lub spotkania maluchy szybko zraziłyby się do nich i odmawiały uczestnictwa.